Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W14
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate understands the links between the achievements of mathematical and natural sciences and environmental sciences and the possibilities of their use in socio-economic life, taking into account the sustainable use of biological diversity.
Reference to ALO:
  • P1A_W04
    ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
  • P1A_W05
    ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych