Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W16
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge in the field of industrial and intellectual property protection, and copyright law.
Reference to ALO:
  • P1A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej