Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W17
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate knows the basic principles of business activities, of creating and running an individual enterprise using knowledge related to environmental protection.
Reference to ALO:
  • Inz1A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej