Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W19
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of economics, venture economic analysis and management.
Reference to ALO:
  • Inz1A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej