Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W21
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate knows basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks related to environmental protection.
Reference to ALO:
  • P1A_W02
    w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych