Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W22
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge necessary to understand social, economic, legal and other non-technical determinants of environmental protection engineering.
Reference to ALO:
  • Inz1A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej