Field learning outcome data:
Code:
OS1A_W23
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has basic knowledge of management, including quality management and business practices, and uses knowledge related to environmental protection.
Reference to ALO:
  • P1A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • Inz1A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej