Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U01
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
Reference to ALO:
  • P1A_U01
    stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów