Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U02
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
Reference to ALO:
  • P1A_U02
    rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim