Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U09
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.
Reference to ALO:
  • P1A_U07
    wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł