Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U10
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate uses scientific language in discourses with specialists in mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
Reference to ALO:
  • P1A_U08
    wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej