Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U12
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate communicates effectively in speaking, both in Polish and in a foreign language, on specific subjects in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
Reference to ALO:
  • P1A_U10
    posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów