Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U14
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate has language skills in mathematical and natural sciences, and environmental sciences, in accordance with the requirements set out for B2 for level of the Common European Framework of Reference for Languages .
Reference to ALO:
  • P1A_U12
    ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego