Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U15
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate can plan and perform computer simulations, interpret the results and draw conclusions.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski