Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U19
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate can conduct a preliminary economic analysis of undertaken engineering activities in the field of environmental protection.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U04
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich