Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U20
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate is capable of critical analysis and evaluation of the performance of the existing technical solutions, in particular, of the equipment, facilities, systems, processes and services, in the field of environmental protection.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U05
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi