Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U21
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate can identify and formulate specifications for simple engineering tasks of a practical nature, typical for the environmental protection.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U06
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów