Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U22
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate can evaluate the suitability of routine methods and tools to solve a simple engineering task of a practical nature, typical for the environmental protection; can select and apply the appropriate method and tools.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U07
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia