Field learning outcome data:
Code:
OS1A_U23
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate can design and implement a simple device, system or process typical for the environmental protection, using the appropriate methods, techniques and tools, according to the specification.
Reference to ALO:
  • Inz1A_U08
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi