Field learning outcome data:
Code:
OS1A_K09
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.
Reference to ALO:
  • Inz1A_K01
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje