Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W03
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma pogłębioną wiedzę z biologii, biochemii, biotechnologii niezbędną do rozwiązywania problemów z zakresu ochrony srodowiska.
Reference to ALO:
  • P2A_W03
    ma pogłębioną wiedzę z zakresu tych nauk ścisłych, z którymi związany jest studiowany kierunek studiów (w szczególności biofizyka, biochemia, biomatematyka, geochemia, biogeochemia, geofizyka)