Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W07
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z zakresu ochrony środowiska, biologii, biochemii, biotechnologii.
Reference to ALO:
  • P2A_W05
    ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej