Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W08
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma wiedzę dotyczącą rozwiązywania problemów ochrony środowiska.
Reference to ALO:
  • P2A_W05
    ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze kierunkowej problemów z wybranej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej