Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W12
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.
Reference to ALO:
  • P2A_W07
    ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów