Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W13
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie nauk chemicznych, nauk biologicznych i nauk o Ziemi.
Reference to ALO:
  • P2A_W08
    ma wiedzę na temat sposobów pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów