Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W16
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk biologicznych, nauk chemicznych i nauk o Ziemi.
Reference to ALO:
  • P2A_W11
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów