Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W17
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Reference to ALO:
  • Inz2A_W01
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych