Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W19
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Reference to ALO:
  • Inz2A_W03
    ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej