Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W20
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.
Reference to ALO:
  • Inz2A_W04
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej