Field learning outcome data:
Code:
OS2A_W21
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie ochrony środowiska.
Reference to ALO:
  • Inz2A_W05
    zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów