Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U03
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauk o Ziemi, przydatne w ochronie środowiska.
Reference to ALO:
  • P2A_U01
    stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów