Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U05
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim.
Reference to ALO:
  • P2A_U02
    biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem skomplikowane teksty naukowe w języku angielskim