Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U06
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
Reference to ALO:
  • P2A_U03
    wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych