Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U08
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym.
Reference to ALO:
  • P2A_U05
    stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych o charakterze specjalistycznym