Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U09
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
Reference to ALO:
  • P2A_U06
    zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski