Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U10
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
Reference to ALO:
  • P2A_U07
    wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł