Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U11
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej.
Reference to ALO:
  • P2A_U08
    wykazuje umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w zakresie prac badawczych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej