Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U12
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.
Reference to ALO:
  • P2A_U09
    wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych