Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U14
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową.
Reference to ALO:
  • P2A_U11
    samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową