Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U16
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty i analizy środowiskowe, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Reference to ALO:
  • Inz2A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski