Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U17
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne.
Reference to ALO:
  • Inz2A_U02
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne