Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U18
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne.
Reference to ALO:
  • Inz2A_U03
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne