Field learning outcome data:
Code:
OS2A_U21
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla ochrony środowiska.
Reference to ALO:
  • Inz2A_U06
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów