Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K01
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Reference to ALO:
  • P2A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób