Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K02
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Reference to ALO:
  • P2A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role