Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K03
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
Reference to ALO:
  • P2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania