Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K04
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Reference to ALO:
  • P2A_K04
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu