Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K05
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Reference to ALO:
  • P2A_K05
    rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy