Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K06
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.
Reference to ALO:
  • P2A_K06
    wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy