Field learning outcome data:
Code:
OS2A_K07
Covered field of study:
Environmental Protection
Learning outcome:
Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.
Reference to ALO:
  • P2A_K07
    systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania